اخبار

5 آذر 1397

آگهی دعوت به مجمع مورخ 17 آذر 1397 صندوق زمین و ساختمان نسیم

26 آبان 1397

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ 1397/09/03

پیرو اطلاعیه مورخ 1397/08/09 در خصوص زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به اطلاع می‌رساند؛ تقسیم دارائیهای این صندوق در تاریخ 1397/09/03 صورت خواهد پذیرفت
9 آبان 1397

اطلاعیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم

21 شهریور 1397

اطلاعات تماس

به اطلاع کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم می‌رساند جهت طرح سوالات خود در خصوص صندوق با شماره تلفن 22096132-021 داخلی 423 تماس حاصل فرمائید.
31 تیر 1397

اطلاعیه در خصوص بند 5 گزارش حسابرس صندوق نسبت به صورتهای مالی منتهی به پایان خرداد ماه 1397

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند، مبلغ 25 میلیارد ریال، موضوع بند 5 گزارش حسابرس صندوق نسبت به صورتهای مالی منتهی به پایان خرداد ماه 1397، در تاریخ 25/04/1397 وصول و به حساب متعلق به صندوق واریز شده است.


RSS
12345

آگهی ها

4 دی 1395

آگهی دعوت به مجمع سالانه سرمایه گذاران در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

10 دی 1394

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه سرمایه گذاران در
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به شماره
ثبت٣٤٤٥٢ و شماره شناسه ملی ١٤٠٠٤٣١٧٢٦٧


4 دی 1393

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سرمایه گذاران در
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به شماره ثبت ٣٤٤٥٢ و شماره
شناسه ملی ١٤٠٠٤٣١٧٢٦٧

RSS

صندوق زمین و ساختمان نسیم در یک نگاه

 تاریخ آغاز فعالیت  1393/07/01
مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن 
متولی صندوق
کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)
مدیر ساخت
شرکت عمرانی مسکن گستر
 ناظر   پردیس ایران
 متعهد پذیره نویس  گروه مالی بانک مسکن
 حسابرس  موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
 بازارگردان  شرکت کارگزاری بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) 413,110,877,087
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده
15,142
خالص  ارزش هر واحد سرمایه گذاری شده به ارزش روز
13,956
 تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران  29,600,000

گزارشات پیشرفت کار

گزارش پیشرفت کار پروژه از 31-4-94 تا 31-5-94

گزارش پیشرفت کار پروژه از 31-03-94 تا 31-04-94

گزارش پیشرفت کار پروژه از 27-02-94 تا 31-03-94

گزارش پیشرفت کار از 29-12-93 تا 27-02-94

30 اردیبهشت 1394

گزارش پیشرفت کار از 29-12-93 تا 27-02-94

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت کار پروژه از 20-11-93 تا 29-12-93

RSS
1234

گالری تصاویر پروژه ها