اخبار

25 آذر 1396

افتتاح رسمی مجتمع مسکونی نسیم

افتتاح رسمی مجتمع مسکونی نسیم در ساعت 11 روز شنبه مورخ 25 آذر ماه 1396 طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن انجام می‌پذیرد.
متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و بازدید پروژه می توانند به محل پروژه واقع در منطقه 22 شهرداری بلوار کوهک انتهای نسیم پنجم روبروی بازار نسیم مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های 22095339 و 22095653 داخلی 1 بخش فروش تماس حاصل فرمایند.
25 آذر 1396

افتتاح رسمی مجتمع مسکونی نسیم

افتتاح رسمی مجتمع مسکونی نسیم در ساعت 11 روز شنبه مورخ 25 آذر ماه 1396 طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن انجام می‌پذیرد. 
10 دی 1394

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

منبع خبر : صندوق زمین و ساختمان نسیم
17 آذر 1394

اطلاع رسانی

منبع خبر : صندوق زمین و ساختمان نسیم
10 تیر 1394

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

منبع خبر : صندوق زمین و ساختمان نسیم
RSS
12345

آگهی ها

4 دی 1395

آگهی دعوت به مجمع سالانه سرمایه گذاران در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

10 دی 1394

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه سرمایه گذاران در
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به شماره
ثبت٣٤٤٥٢ و شماره شناسه ملی ١٤٠٠٤٣١٧٢٦٧


4 دی 1393

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سرمایه گذاران در
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به شماره ثبت ٣٤٤٥٢ و شماره
شناسه ملی ١٤٠٠٤٣١٧٢٦٧

RSS

صندوق زمین و ساختمان نسیم در یک نگاه

 تاریخ آغاز فعالیت  1393/07/01
مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن 
متولی صندوق
کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)
مدیر ساخت
شرکت عمرانی مسکن گستر
 ناظر   پردیس ایران
 متعهد پذیره نویس  گروه مالی بانک مسکن
 حسابرس  موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
 بازارگردان  شرکت کارگزاری بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) 413,110,877,087
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده
15,142
خالص  ارزش هر واحد سرمایه گذاری شده به ارزش روز
13,956
 تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران  29,600,000

گزارشات پیشرفت کار

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 30-09-1396

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-05-96

13 شهریور 1396

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-05-96

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-03-96

4 مرداد 1396

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-03-96

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت کار تا 31-2-96

17 تیر 1396

گزارش پیشرفت کار تا 31-2-96

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت پروژه تا 30-9-95

27 دی 1395

گزارش پیشرفت پروژه تا 30-9-95

فایل ها برای دانلود

RSS
1234

گالری تصاویر پروژه ها