مشخصات متولی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

1) مشخصات کلی

نام شماره ثبت تاریخ ثبت سرمایه ثبت شده  سرمایه پرداخت شده
کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)
232060
1383/07/25 50میلیارد ریال  50 میلیارد ریال

2) مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
مهدی سنایی فرد رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین
2 ارژنگ طیب نژاد  عضو هیات مدیره  سرمایه گذاری ساختمان  نوین 
3 نصراله برزنی عضو هیات مدیره و مدیر عامل  اصالتا 
4  ارسلان محتشم امیری  عضو هیات مدیره اصالتا
5 عبدالواحد عامری بافقی عضو هیات مدیره  اصالتا

3)مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
بانک اقتصاد نوین 40
2 اشخاص حقیقی 60

4 ) شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به عنوان کارگزار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.